since 2010, Nov 10th : 

Europe & Middle East


Volga Basin Caspian sea & Caucasian lakes Tigre & Euphrate Danube basin Dniepr basin Russia (North-west) Kuybyshevskoye Votkinskoye Saratovskoye Tshchiskoye Tsimlyanskoye Vanerm Vatern Beysehir


Back to the global map